Kontakt

LeGall Polska Sp. z o.o.

Ul.Fabryczna 10, 41-260 Sławków

NIP: 629-14-55-552

 

Tel: 32 260 98 53

Fax: 32 293 14 28

 

Sąd Rejonowy w Katowicach nr KRS 0000190275

Regon: 273207152

Kapitał zakładowy: 1 400.000 PLN

Filia Spółki Akcyjnej Ludovic LE GALL S.A. France