ZADZWOŃ 32 260 98 53

W chwili obecnej głównym profilem naszej działalności jest obsługa zakładów przemysłowych pod kątem kompleksowej obsługi odbioru ich odpadów złomowych, a następnie przerób złomu poprodukcyjnego na potrzeby naszych odbiorców takich jak huty oraz odlewnie.
Zajmujemy się także skupem odpadów poamortyzajcyjnych od lokalnej społeczności jak i przepracowanych maszyn czy części samochodowych z napraw jak i całe wyposażenia zakładów produkcyjnych.

Przerabiamy złom poprodukcyjny i poamortyzacyjny stalowy w różnych klasach, gdzie głównie dzielimy go na : stalowy stopowy, 
wsadowy oraz niewsadowy.
 

1. Złom stalowy stopowy - złom, w którym występują dodatki stopowe o zawartości od kilku do nawet kilkudziesięciu procent dodane aby podnieść jej hartowność, uzyskać większą wytrzymałość, zapobiec lub utrudnić korodowanie. 

Przerabiany złom poddawany jest każdorazowo kontroli pod kątem składu chemicznego. Dzięki temu spełniamy wysokie wymagania odlewnicze dotyczące zawartości Manganu, Chromu, oraz wymiarów produktu.

Do najczęściej stosowanych dodatków stopowych w stalach zalicza się:

Nikiel {N} (popularna nierdzewka)umacnia stop, znacznie podnosząc wytrzymałość na uderzenie. Najczęściej w ilościach 8% do 10% w stopie - nazywany stalą kwasoodporną. 

Chrom {Cr}Stosowany w stalach narzędziowych i specjalnych. W tych ostatnich nawet w ilościach do 30%. Popularny zamiennik droższej stali nierdzewnej z zawartością Niklu. Również chroni przed korozją. Najczęściej wykorzystywany w przemyśle AGD oraz Automotive. Ze względu na alternatywny mniejszy koszt niż stal nierdzewna coraz bardziej zyskuje na popularności.

Mangan - obniża temperaturę przemiany austenitycznej, podwyższa wytrzymałość na rozciąganie, uderzenie i ścieranie.

Wolfram - powiększa wytrzymałość, odporność na ścieranie. 

Molibden - zwiększa hartowność stali, podnosi wytrzymałość i zmniejsza kruchość i podnosi odporność na pełzanie. 

Wanad i kobalt - zwiększa drobnoziarnistość stali i znacznie powiększa jej twardość. 

Krzem - niepożądana domieszka, zwiększa kruchość stali. Staje się pożądanym składnikiem w stalach sprężynowych. Zmniejsza energetyczne straty prądowe w stali.

2. Złom stalowy wsadowy- jest to złom przygotowany do bezpośredniego użycia w procesie stalowniczym przez huty i odlewnie, o określonym składzie chemicznym, dopuszczalnym zanieczyszczeniu, postaci, wymiarach i masie, określonych przez normy panujące u odbiorcy , Złom stalowy wsadowy dzielimy na odpowiednie klasy, które przedstawia poniższa tabela.

ZŁOM STALOWY WSADOWY (zarówno poamortyzacyjny jak i poprodukcyjny)
Rodzaj i klasa wg
PN-85
/H-15000
Postać Wymiary maksymalne
[mm]
Nazwa potoczna
W1 Złom kawałkowy z przeróbki
plastycznej
grubość ścianki > 6 mm
1000x500x500 średni
W2 Złom kawałkowy poamortyz.
(taśmy, druty, pręty)
grubość ścianki > 4 mm
1000x500x500 lekki
W3 Złom kawałkowy bez wiórów i
innych odcinków
grubość ścianki > 8 mm
300x300x200 ciężki
W4 Złom kawałkowy jednolity
grubość ścianki > 10 mm
300x300x200 niebieski gruby
W5 Złom kawałkowy jednolity
grubość ścianki > 10 mm
1000x500x500 niebieski gruby
W6 Złom kawałkowy bez wiórów i
innych odcinków
grubość ścianki > 6 mm
500x300x200 średni
W7 Złom kawałkowy bez drutów
grubość ścianki > 7 mm
1000x500x500 średni
W8 Złom kawałkowy krótko cięty z
odcinkami rur
1000x500x500 prasonożyca, prasa
W9 Paczki mechaniczne prasowane
z blach, taśm itd.
2000x1000x800 paczki
W10 Paczki mechaniczne prasowane
z blach, taśm itd.
600x500x300 paczki
W11 Paczki mechaniczne prasowane
z blach, taśm itd.
1500x800x800 paczki
W12 Brykiety z wiórów - brykiety
W13 Wióry luzem i złom drobny dł.< 150 wióry
W14 Odpady powstające w hali
odlweniczej nie wym. przerobu
1200x250x250 skrzepy
W15 Skrzepy stalowe przerobione
mechanicznie
< 800 skrzepy
W16 Złom wielkopiecowy obejmujący
kawałki i wióry
150x150x150 wielkopiecowy
W17 Liny stalowe różne liny
złom strzępiony Złom postrzępiony < 200 strzępy

3. Złom stalowy niewsadowy - jest to złom nie nadający się do bezpośredniego użycia w procesie stalowniczym hut i odlewni. Złom niewsadowy, to złom, który przed wykorzystaniem wymaga przerobu mechanicznego lub ręcznego aby spełniać normy.

Złom niewsadowy dzielimy na odpowiednie klasy, które przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj i
klasa wg
PN-85
/H-15000
Postać Wymiary maksymalne
[mm]
Nazwa potoczna
N1 blachy
ruru
taśmy i inne
2000x1200x1000 lekki
N2 blachy
ruru
taśmy i inne
2000x1200x1000 średni
N4 wióry długie i skłębione - wióry
N5 konstrukcje, profile, rury do cięcia 5000x700x700 ciężki
N6 szyny - szyny
N7 złom wielkogabarytowy - ciężki
N10 niesort (odpady żelazne wszelkiego typu inne niż wymienione powyżej lub powyższe zmieszane - bez wiór i zendry) - lekki